Eric Koevoets

Eric Koevoets
Eric Koevoets

Eric Koevoets, geboren in 1967 te Rotterdam, studeerde aan het Rotterdams Conservatorium af in 1991 voor orgel (Docerend en uitvoerend musicus) bij Jet Dubbeldam en voor piano (Docerend musicus) bij Frans van Hoek en in 2002 voor koordirectie bij Barend Schuurman. Hij volgde improvisatielessen bij Arie J. Keijzer en behaalde zijn diploma kerkmuziek ten overstaan van de Commissie Bevoegdheidsverklaringen van de R.K. Kerk. Momenteel bekwaamt hij zich verder in de improvisatiekunst bij Hayo Boerema.

Zijn activiteiten
Vanaf 1990 tot 2006 is Eric Koevoets werkzaam als dirigent-organist in de Sint Antoniuskerk te Dordrecht. Hij beschikt daar over het Pelsorgel uit 1950. Sinds 2006 is hij als dirigent-organist verbonden aan de Sint Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen, waar hij het Maarschalkerweerdorgel uit 1900 bespeelt. Tevens is hij artistiek leider van ‘Venster op muziek in de Lambertus’ en stichting Orgelconcerten Dordrecht.

Hij is als concerterend organist veelvuldig nationaal en internationaal actief. Daarnaast werkt hij mee aan concerten als begeleidend organist en continuospeler.

Hij componeerde diverse werken, waaronder koormuziek, verschillende composities voor sopraan en orgel en orgelwerken.

Sinds 2006 is hij dirigent van Vrouwenkoor La Confiance uit Dordrecht. Tevens is hij dirigent van projectkoor Vocaal Ensemble Distinto, waarmee hij ondermeer de Matthäus Passion heeft uitgevoerd. Hij is 8 jaar als dirigent actief geweest bij het Zevenbergs Vocaal Ensemble.

Tenslotte is hij sinds 1991 als piano- en orgeldocent verbonden aan Muziekonderwijscentrum Dubbelsteyn te Dordrecht, waar hij een uitgebreide lespraktijk heeft.

Lees verder over Eric Koevoets op zijn eigen website.